Hundt Consult

DISCLAIMER

Verantwoordelijk voor werking en inhoud

HUNDT CONSULT BV
Tuinbouwweg 39
2742KN Waddinxveen

T +31 (0) 85 –273 84 22
rotterdam@hundt-consult.nl

Directeur:
Robert van Westing

KvK: 802 755 32
BTW: NL 86 16 13 612 B01
DISCLAIMER


1. Auteursrecht

Alle inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd. Foto's, afbeeldingen en teksten mogen alleen met toestemming worden gebruikt. Het koppelen van individuele inhoud/pagina's of hun ander openbaar gebruik is alleen toegestaan na persoonlijk overleg met de auteurs.2. Referenties en links

Hierbij verklaren wij uitdrukkelijk dat de overeenkomstige gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud op het moment dat de link werd gemaakt. Verder verklaren wij dat wij geen invloed hebben op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link is gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen deze website geplaatste links en verwijzingen. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.3. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.4. Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.Afbeeldingsbronnen:
Shutterstock, istock

Verwijzing naar online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 van de ODR-verordening:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Webdesign & implementatie:
Xion Webdesign

Copyright © HUNDT CONSULT